D.A.P 18-46-8
Dạng đóng gói (2 dạng): Dạng bao sọc và bao sao.
Dạng hạt: Hạt màu nâu và màu đen, đường kính hạt trung bình 2mm.
Thành phần:
- Đạm (N) : 18%
- Lân (P2O5) : 46%
Ẩm độ tiêu chuẩn : 2%
Khối lượng tịnh: 50kg / bao

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 13489776 | Online: 6