Bản tin Nông nghiệp
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 21 - 27/5)
Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa chắc xanh - đỏ đuôi và gây cháy ổ nhỏ trên giống nhiễm.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (14 - 20/5)
Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn hại tăng, nhất là trên các giống nhiễm, những diện tích lúa xanh tốt bón thừa đạm trong điều kiện thời tiết thuận lợi.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (7 - 13/5)
Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá tiếp tục hại tăng. Sâu cuốn lá nhỏ non hại diện hẹp trên trà sớm - chính vụ.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (23 - 29/4)
Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá hại tăng. Sâu cuốn lá nhỏ non hại diện hẹp trên trà sớm - chính vụ. 
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (17 - 22/4)
Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá tiếp tục hại tăng. Sâu cuốn lá nhỏ non tiếp tục hại diệp hẹp trên trà sớm - chính vụ. 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 12132505 | Online: 18