Tham gia Festival, hội chợ, triển lãm (P.1)
Nhằm bảo về sức khỏe và nâng cao kỹ thuật cho bà con nông dân trong quá trình canh tác nông nghiệp.Từ năm 2009 đến nay công ty Tân Thành đã tham gia và tài trợ cho một số chương trình hội trợ triển lãm khu vực đồng bằng sông cửu long,  nhằm giới thiệu và tư vấn sản phẩm – nhất là sản phẩm sinh học đến với bà con nông dân khi tham quan.
Sự kiện sức mạnh sinh học Hè Thu 2013 (P.3)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG SỰ KIỆN TẠI SÓC TRĂNG
Sự kiện sức mạnh sinh học Hè Thu 2013 (P.2)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG SỰ KIỆN TẠI KIÊN GIANG
Sự kiện sức mạnh sinh học Hè Thu 2013 (P.1)
Tiếp nối với 3 sự kiện sức mạnh sinh học đã tổ chức ở vụ Đông xuân 2012 – 2013, trong vụ Hè thu 2013 này công ty Tân Thành tiếp tục tổ chức 3 sự kiện sức mạnh sinh học tại mới.
Sự kiện sức mạnh sinh học Đông Xuân 2012 - 2013 (P.3)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG SỰ KIỆN TẠI SÂN VẬN ĐỘNG 
CHÂU PHÚ, AN GIANG
 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 10138676 | Online: 7