Bản tin Nông nghiệp
NHỮNG DỊCH BỆNH HẠI CẦN CHÚ Ý TRONG TUẦN ( 18 – 24/2)

Tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn,... gây hại trên lúa giai đoạn đòng đến trỗ chín.

 

NHỮNG DỊCH BỆNH HẠI CẦN CHÚ Ý TRONG TUẦN ( 11 – 17/2)
Tại các tỉnh phía Bắc, hướng dẫn nông dân chủ động phòng chống rét cho mạ, lúa gieo thẳng bằng màng phủ nilon...
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24-30/12)
Tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn,... gây hại trên lúa ở giai đoạn đòng đến trỗ chín.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 10 - 16/12)
Tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu năn,... gây hại ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (3-9/12)
Tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu năn,... gây hại ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 15218612 | Online: 5