Bản tin Nông nghiệp
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (15 - 21/10)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân non 2 chấm gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn. Rầy nâu - rầy lưng trắng gây hại trên trà lúa muộn, giống nhiễm.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (8-14/10)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu non đục thân 2 chấm tiếp tục gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 1-7/10)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu non đục thân 2 chấm gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24 - 30/9)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ non hại chủ yếu trên những diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm chưa được phun trừ, phun kém hiệu quả, phun xong gặp mưa. 
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (17 - 23/9)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ non hại chủ yếu trên những diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm. 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 15218489 | Online: 2