Tin tức Tân Thành
Tham gia Festival, hội chợ, triển lãm (P.3)
5. Hội chợ triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông cửu long tại Cần Thơ ( 27/04 - 01/05/2012) 
Tham gia Festival, hội chợ, triển lãm (P.2)
3. Tài trợ Chính cho hội chợ Nông Nghiệp bông lúa Vàng Việt Nam – Sóc Trăng Expo 2010 (28/4/2010 - 04/05/2010)
Tham gia Festival, hội chợ, triển lãm (P.1)
Nhằm bảo về sức khỏe và nâng cao kỹ thuật cho bà con nông dân trong quá trình canh tác nông nghiệp.Từ năm 2009 đến nay công ty Tân Thành đã tham gia và tài trợ cho một số chương trình hội trợ triển lãm khu vực đồng bằng sông cửu long,  nhằm giới thiệu và tư vấn sản phẩm – nhất là sản phẩm sinh học đến với bà con nông dân khi tham quan.
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 10537100 | Online: 24