Bản tin Nông nghiệp
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 11-17/9)
Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 7 tiếp tục vũ hóa. Trứng nở, sâu non hại chủ yếu trên diện lúa cấy muộn, lúa cấy lại, diện xanh tốt.Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 7 tiếp tục vũ hóa. Trứng nở, sâu non hại chủ yếu trên diện lúa cấy muộn, lúa cấy lại, diện xanh tốt.

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc: Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ hại diện rộng trên các trà lúa và trên các giống nhiễm, hại nặng trên các diện tích chưa được phòng trừ. Sâu đục thân 2 chấm trưởng thành lứa 5 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Bệnh lùn sọc đen tiếp tục phát sinh gây hại. Bệnh bạc lá tăng trên giống nhiễm, sau các đợt mưa giông…

Các tỉnh Bắc Trung bộ: Bệnh lùn sọc đen gây hại trên lúa mùa. Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại trên diện rộng trên lúa mùa giai đoạn lúa làm đòng, trổ nếu không chủ động phòng trừ kịp thời. Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non gây hại trên trà lúa mùa giai đoạn đứng cái, làm đòng. Chuột, khô vằn, bệnh bạc lá vi khuẩn... xu hướng tăng trên lúa mùa giai đoạn đứng cái - đòng trỗ.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, bệnh chết cây... gia tăng gây hại trên lúa Hè Thu muộn, lúa mùa ở giai đoạn ngậm sữa đến chín. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... hại trên lúa vụ 3 ở giai đoạn đẻ nhánh. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại cục bộ trên lúa mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi, đồng bằng các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận...

Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến tuổi 2 - 3. Bệnh đạo ôn: Do thời tiết mưa nắng xen kẽ tạo ẩm độ không khí cao thuận lợi cho bệnh tiếp tục phát triển trên trà lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Ốc bươu vàng gây hại nhẹ đến trung bình, trên lúa Thu Đông mới gieo sạ đến lúa dưới 15 ngày, hại nặng ở những vùng có mưa nhiều khó thoát nước.

2. Trên cây trồng khác

- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn khả năng tiếp tục gia tăng diện tích gây hại, tập trung các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

- Cây rau màu: Sâu tơ, bệnh mốc sương, bệnh xoăn lá cà chua, bệnh sưng rễ... tiếp tục gây hại. Cục bộ hại nặng.

- Bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu và thán thư trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và sâu đục thân trên cây mía… tiếp tục gây hại.

Theo: CỤC BVTV
Nguồn: nongnghiep.vn

 
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 12154869 | Online: 29