Thuốc trừ sâu rầy
TT- Anonin 1EC
TT-Anonin 1EC - Thuốc trừ sâu sinh học
Hoạt chất Annonin... 1% w/w
Được chiết xuất từ cây mãng cầu (Ammona squamosa sugar apple).
THUỐC TRỪ NHỆN GIÉ: Rebat 20SC
Thành phần:
- Pyridaben.............................150g/l
- Fenpyroximate.......................50g/l
- Phụ gia vừa đủ 1 lít
Quy cách: Chai 240ml
THUỐC TRỪ NHỆN GIÉ: FIST 500WP
Thành phần:  
- Tebufenpyrad………………..250 g/kg
- Thiamethoxam………………250 g/kg
- Phụ gia………………………500 g/kg
 Quy cách: gói 15 g
THUỐC TRỪ SÂU: TT BITE 30SC
Thành phần:  
- Indoxacarb………………..15% W/w
- Chlorfuazuron………………..15% W/w
- Phụ gia………………………70% W/w
 Quy cách: chai 50ml.
THUỐC TRỪ RẦY: TT LED 70WG
Thành phần hoạt chất: Nitenpyram 40 w/w + Pymetrozine  30 w/w
Qui cách: Gói 20g
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 16046094 | Online: 4