UREA
Dạng hạt: Màu trắng trong, đường kính hạt trung bình 1mm.
Thành phần:
Đạm (N) : 46% min
Độ ẩm tiêu chuẩn : 0.5% max
Khối lượng tịnh: 50kg / bao

 

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 15218548 | Online: 2