Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (18 - 24/12)

Tại các tỉnh phía Bắc, chuột, ốc bươu vàng sẽ phát sinh gây hại trên mạ mới gieo tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (11 - 17/12)
Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh huyết dụ, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân có xu hướng gây hại tăng trên cây ngô.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (4 - 10/12)
Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh huyết dụ, lùn sọc đen, sâu đục thân gây hại tăng trên ngô; bọ nhảy, sâu xanh, rệp,... gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màuTại các tỉnh phía Bắc, bệnh huyết dụ, lùn sọc đen, sâu đục thân gây hại tăng trên ngô; bọ nhảy, sâu xanh, rệp,... gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (27/11 - 3/12)
Tại các tỉnh phía Bắc, chuột, bệnh khô vằn.... hại nhẹ lúa Mùa muộn giai đoạn ngậm sữa đến chín.
CHĂM SÓC CÂY LÚA GIAI ĐOẠN ĐÒNG TRỔ
Việt Nam là quốc gia nổi tiếng về nền nông nghiệp, nhất là sản xuất lúa gạo và trong suốt hành trình phát triển từ gieo sạ đến thu hoạch thì có một giai đoạn đóng vai trò quan trọng với tâm thế là sự chuyển giao từ sinh trưởng thành sinh sản và có tác động trực tiếp đến năng suất cũng như chất lượng, đó là đòng trổ. Hiện tại toàn vùng ĐBSCL đang có khoảng 320,000 ha đang bước vào giai đoạn cực trọng này.
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 11912566 | Online: 22