Thuốc trừ cỏ
BUTAN 60EC

Thành phần:

– Butachlor …. 600g/l

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 500ml và chai 1 lít

TOPCO 300EC

Thành phần:

– Cyhalofop – Butyl … 200g/l

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 100ml và chai 240ml

 

PUSH 330 OD

Thành phần:

– Cyhalofop-butyl … 300g/l
– Ethoxysulfuron … 30g/l
– Phụ gia … 670g/l

Quy cách: Chai 100ml và chai 250ml

 

WINDUP 500EC

Thành phần:

– Pretilachlor… 500g/l

– Chất an toàn Fenclorim … 150g/l

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Chai 50ml và chai 360ml

 Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 23406986 | Online: 8