Thuốc trừ bệnh
CHUBECA 1.8SL

Thành phần:

– Polyphenol… 1.8g/l (chiết xuất từ Oroxylum indicum và Salix babylonica)

– Phụ gia vừa đủ 1 lít

Quy cách: Gói 30ml và chai 360ml

TT-BIOMYCIN 40.5WP

Thành phần:

– Bronopol … 40.5% W/w

– Phụ gia … 59.5 % W/w

Quy cách: gói 18g

 
LASH SUPER 250SC

Thành phần:

– Tricyclazole … 200g/l

– Hexaconazole … 50g/l

 – Phụ gia … 750g/l

Quy cách: Chai 500ml và chai 1L

 

TT-BASU 250WP

Thành phần:

– Bismerthiazol … 250g/kg

– Phụ gia … 750g/kg

Quy cách: gói 80g và gói 400g

TT OVER 325SC

Thành phần:

– Azoxystrobin … 200g/l

– Difenoconazole … 125g/l

– Phụ gia … 675g/l

Quy cách: chai 240ml

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 21529093 | Online: 10