Bản tin Nông nghiệp
PHẤN ĐẤU ĐẠT 50% DIỆN TÍCH LÚA DÙNG GIỐNG XÁC NHẬN Ở ĐBSCL
Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là: Xác định được cơ cấu giống lúa phù hợp cho toàn vùng ĐBSCL và từng địa phương
TIÊN PHONG LÀM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở THANH HÓA
Nhằm khai thác tối đa lợi thế tiềm năng đất đai, đưa sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hóa chủ lực
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 10537197 | Online: 2