TANTHANH - OC 760WP
Thành phần hoạt chất: Niclosamide 760g/kg.
Phụ gia: 240g/kg
Qui cách: 70g và 100g
 
TT- Anonin 1EC
TT-Anonin 1EC - Thuốc trừ sâu sinh học
Hoạt chất Annonin... 1% w/w
Được chiết xuất từ cây mãng cầu (Ammona squamosa sugar apple).
TT- Anonin 1EC
TT-Anonin 1EC - Thuốc trừ sâu sinh học
Hoạt chất Annonin... 1% w/w
Được chiết xuất từ cây mãng cầu (Ammona squamosa sugar apple).
Qui cách chai: 250ml
BUTAN 60EC
Thành phần:
 -  Butachlor
 -  Phụ gia vừa đủ 1 lít
Quy cách: Chai 500ml
CHOCASO 0.11SL
Thành phần: Polyphenol chiết xuất từ lá Litchi chinensis sonn 
Và than bùn 0.11g/l, phụ gia vừa đủ 1 lít
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 15892085 | Online: 2