Quy trình sức mạnh sinh học
TT- Anonin 1EC
TT-Anonin 1EC - Thuốc trừ sâu sinh học
Hoạt chất Annonin... 1% w/w
Được chiết xuất từ cây mãng cầu (Ammona squamosa sugar apple).
Qui cách chai: 250ml
CHOCASO 0.11SL
Thành phần: Polyphenol chiết xuất từ lá Litchi chinensis sonn 
Và than bùn 0.11g/l, phụ gia vừa đủ 1 lít
LACASOTO 4SP
Thành phần:  Sophora japonica.........4g/kg
Quy cách: gói 10g, 18g và 100g.
CHUBECA 1.8SL
Thành phần: 
- Polyphenol…………………1.8g/l (chiết suất từ Oroxylum indicumSalix babylonica)
  Phụ gia vừa đủ 1 lít  
   Quy cách: Chai 360ml
PLASTI MULA 1SL
Thành phần: 
- Polyphenol chiết xuất từ than bùn
- Mangifera indica....................1g/l
Quy cách: gói 20 ml, chai 240 ml

 

Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 15784010 | Online: 3