Bản tin Nông nghiệp
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 23 - 29/7)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 16 - 22/7)
Tại các tỉnh Bắc bộ, trứng sâu đục thân 2 chấm tiếp tục nở, sâu non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm. 
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (9-15/7)
Tại các tỉnh Bắc bộ, trứng sâu đục thân 2 chấm tiếp tục nở, sâu non gây dảnh héo trên mạ và lúa Mùa sớm.
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (2 - 8/7)
Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm trứng tiếp tục nở, sâu non gây dảnh héo trên mạ và lúa mùa sớm. 
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 25/6 - 1/7)
Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa Đông Xuân muộn.
Copyright 2016 by TANTHANHCO® . All rights reserved. Designed by nicedesign
Visited: 15218519 | Online: 6